Iedereen krijgt hier vroeg of laat mee te maken

Ondernemers vaak vroeg, omdat zij als onbezoldigd ambtenaar diverse belastingen moeten incasseren en afdragen aan de belastingdienst, die hieraan zelf weinig tijd wil besteden. Scheepmaker kan de invulling en indiening voor u verzorgen, danwel u behulpzaam zijn bij het zelf indienen. Uiteraard brengen wij hierbij onze fiscale kennis mee.
Aan de hand van administraties en stukken verzorgen wij onder meer de aangiften:

  • Loonheffing
  • Omzetbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Successie en schenkingsrecht

Voor alle van toepassing zijnde situaties. Bij de invulling trachten wij gebruik te maken van de mogelijkheden die de regels bieden, doch houden wij ook rekening met de eisen die in de diverse wetten worden gesteld.

Hiernaast voorzien wij onze cliënten mede aan de hand van deze aangiften van advies, gevraagd of ongevraagd. Het binnen de regels besparen van belasting is immers het eerste wat clienten van ons mogen verwachten. Wij hebben veel kennis hiervoor in huis, doch begeleiden u bij externe specialisten indien dit nodig is.