Uiteraard hoort het verzorgen van de salarisadministratie tot ons dienstenpakket

Deze worden door ons in huis verzorgd. Het grote voordeel daarvan voor u is dat u de gegevens kunt aanleveren op de wijze zoals u dat prettig vind, dus in uw eigen taal. Wij zorgen er vervolgens voor dat deze gegevens op de juiste wijze worden verwerkt in de loonadministratie. Tevens kunnen wij –naar uw keuze- de aanlevering bij diverse instanties verzorgen.

Zeker op het gebied van personeel hebben cliënten veel vragen. Hierop kunnen wij vaak zelf antwoord geven of helpen een keuze te maken.

Ingeval de vraag buiten ons terrein komt te liggen (bijvoorbeeld bij ontslagprocedures) dan hebben wij in ons netwerk de specialist die u verder kan helpen.