Alle ondernemers krijgen hiermee te maken (meestal niet van harte)

In de eerste plaats omdat het voeren van een boekhouding en maken van jaarstukken een wettelijke verplichting is en dus gedaan moet worden.

Als adviseur voor het MKB kunnen wij hierbij ondersteuning bieden, aangepast aan het gewenste pakket. Doet u zelf de administratie, dan kunnen wij meekijken en aan de hand van uw boekhouding de jaarrekening maken. Is het boekhouden u teveel werk, dan kunnen wij dit ook voor u verzorgen, zowel bij ons op kantoor als bij u in het bedrijf.

Naast deze wettelijke verplichting is de administratie er echter ook om informatie uit te halen. Zo kunt u aan de cijfers zien hoe uw onderneming er voor staat en eventueel bijsturen. Bovendien zijn de cijfers vaak de basis voor advisering op fiscaal of economisch terrein.

Het op deze manier gebruiken van de boekhouding voor het verbeteren van uw financiële positie is de belangrijkste toegevoegde waarde van ons als adviseur en daarom een belangrijk doel van de voorliggende werkzaamheden.